fahim_sec_2944

Eta


    Md Fahim Al Shahriar

    1138 ( Max: 1138 Eta )

    Rajshahi Cadet College


Rating HistoryMath Physics

Solved

74

16

Score

119

28

Rank

#227

#81Solved Problems

Math Physics